Αντλίες αέρος

Συστήματα αέρος

Οι αντλίες αέρος χειροκίνητης λίπανσης είναι κινητές, περιλαμβάνουν μεταλλικά δοχεία, μπορούν να αναρτηθούν σε τοίχους και παράλληλα να λειτουργήσουν ως μονάδες πλή­ ρωσης πιστολιών γράσου. Με το άνοιγμα της βαλβίδας ψεκασμού ξεκινάει αυτόματα η λειτουργία της αντλίας εξασφαλίζοντας ανεμπόδιστη ροή λίπανσης, διατίθενται σε αναλο­ γίες πίεσης 1:6, 1:50 και 1:65 για αντλίες γράσου και 1:1, […]

Γιατί τα εργαλεία Silvent

Στη βιομηχανία η χρησιμότητα του πεπιεσμένου αέρα συγκαταλέγεται στις τέσσερεις βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας μαζί με την παροχή ύδατος, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, η αξία του πεπιεσμένου αέρα σε όρους ενεργειακής μονάδας, είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις υπηρεσίες. Τα εργαλεία φυσήματος με πεπιεσμένο αέρα της Silvent περιλαμβάνουν: ακροφύσια, πιστόλια ασφαλείας, […]