Γιατί τα εργαλεία Silvent

Στη βιομηχανία η χρησιμότητα του πεπιεσμένου αέρα συγκαταλέγεται στις τέσσερεις βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας μαζί με την παροχή ύδατος, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, η αξία του πεπιεσμένου αέρα σε όρους ενεργειακής μονάδας, είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις υπηρεσίες. Τα εργαλεία φυσήματος με πεπιεσμένο αέρα της Silvent περιλαμβάνουν: ακροφύσια, πιστόλια ασφαλείας, μαχαίρια αέρος, πνευματικούς σιγαστήρες και βοηθητικά εξαρτήματα. H τεχνολογία της Silvent υλοποιεί έναν πιο βιώσιμο και αειφόρο τρόπο χρήσης του πεπιεσμένου αέρα σε σύγκριση με τους κοινούς ανοικτούς σωλήνες αέρος, εξασφαλίζοντας: I 50% Μείωση των επιπέδων θορύβου I 35% Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας I Μειωμένο κίνδυνο τραυσματισμού Ακροφύσια Πολλές βιομηχανίες χρησιμοποιούν ανοικτούς σωλήνες για την εκτόξευση του πεπιεσμένου άερα, ο οποίος δημιουργεί ανώμαλη τιρβώδη ροή με αναταράξεις, που έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες ενέργειας. Τα Ακροφύσια Silvent σχεδιάστηκαν ώστε να βελτιστοποιήσουν την κατανάλωση ενέργειας και να δημιουργήσουν μια ομοιόμορφη, λεία και στρωτή ροή εκτοξευόμενου αέρα. Μειώνοντας την τιρβώδη ροή εξασφαλίζεται σημαντική μείωση των επιπέδων θορύβου και παράλληλα μία ελεγχόμενη, μόνιμη ροή ισχυρού αέρα. Κατά τον τρόπο αυτόν, ο πεπιεσμένος αέρας χρησιμοποιείται µε αποτελεσματικότερο και οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο. Εγκαθιστώντας τα ακροφύσια Silvent είναι δυνατή η μείωση της κατανάλωση ενέργειας μέχρι και 35%. Μαχαίρια αέρος Τα Μαχαίρια αέρος (Air Knives) αποτελούν ένα καινοτόμο εργαλείο πνευματικού αυτοματισμού. Τοποθετούνται πάνω από μεταφορικές ταινίες και κυλιόμενους διαδρόμους, δημιουργώντας μια κουρτίνα αέρα που στεγνώνει, καθαρίζει και ψύχει επιφάνειες και αντικείμενα. Διατίθενται σε διάφορες παραλλαγές ανάλογα με την εφαρμογή και την επιθυμητή δύναμη εμφύσησης, π.χ. τα μαχαίρια αέρος Silvent 300 είναι αποτελεσματικά για το στέγνωμα, καθαρισμό και ταξινόμηση φιαλών και δοχείων για να μην αποτίθενται στα απορριπτόμενα υλικά. Το AirPlow είναι ιδανικό για στέγνωμα και καθορισμό χαλυβδόφυλλων ψυχρής έλασης, μετά την έλαση του χάλυβα εκτοξεύει δέσμες πεπιεσμένου αέρα αφαιρώντας αποτελεσματικά το γαλάκτωμα από την επιφάνεια των προϊόντων. Πιστόλια ασφαλείας Τα Πιστόλια ασφαλείας προσφέρονται για χειρωνακτικές εργασίες φυσήματος στις βιομηχανίες, όπως καθαρισμός, ξήρανση και ψύξη των αντικειμένων, καθαρισμός του εργοστασιακού εξοπλισμού και των χώρων από υπολείμματα. Οι τρεις βασικοί λόγοι που τα πιστόλια ασφαλείας Silvent είναι ιδανικά για αυτές τις εργασίες είναι οι εξής: Ασφάλεια Συμμορφώνονται στις συστάσεις της Occupational Safety and Health Administration (OSHA) των ΗΠΑ για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμβολισμού αέρος στο αίμα, παρέχοντας ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους χειριστές. Χωρίς θόρυβο Ικανοποιούν τα οριακά επίπεδα ήχου, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ το μέγιστο επίπεδο ήχου ορίζεται στα 85 db(A) ανά οκτάωρη εργασία, το συγκεκριμένο όριο τηρείται απαρέγκλιτα από όλα τα πιστόλια. Αποδοτικότητα Όλα τα πιστόλια είναι εφοδιασμένα με τα ακροφύσια Silvent που δημιουργούν ομοιόμορφη, λεία και σταθερή ροή, δηλαδή στρωτή ροή, χωρίς απώλειες ενέργειας και με βέλτιστη χρήση του πεπιεσμένου αέρα. Σιγαστήρες βαλβίδων Για τη μείωση του θορύβου στις πνευματικές βαλβίδες είναι απαραίτητη η χρήση σιγαστήρων. Τα φίλτρα στους κοινούς σιγαστήρες φθείρονται εύκολα με την είσοδο ρυπογόνων σωματιδίων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο θόρυβος και να μειώνεται η ισχύς του αέρα. Οι τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους πνευματικούς σιγαστήρες Silvent είναι οι εξής: Σταθερή ροή Για την πρόληψη του μπλοκαρίσματος του φίλτρου, χρησιμοποιείται ένα σταθερό εξωτερικό φίλτρο διάχυσης και ένα κινητό εσωτερικό φίλτρο διάχυσης. Έτσι, βελτιώνεται η ικανότητα σταθερής ροής του αέρα και μειώνεται ο θόρυβος χάρη στο εσωτερικό δυναμικό φίλτρο. Ένδειξη για την αποφυγή άσκοπων διακοπών Διαθέτουν ενσωματωμένες ενδείξεις –κόκκινη γραμμή φίλτρου– που καθιστούν εύκολη την αντικατάσταση των μπλοκαρισμένων σιγαστήρων χωρίς δαπανηρές διακοπές. Μείωση θορύβου Μείωση του θορύβου κατά την εκτόνωση των πνευματικών βαλβίδων έως και 30­35 dB(A) σε σύγκριση με τις εξόδους χωρίς σιγαστήρες, δηλαδή κατά το ήμισυ, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας των χειριστών. Εξαρτήματα Η Silvent παρέχει εξαρτήματα για βέλτιστη ευελιξία και ασφάλεια κατά τη χρήση του πεπιεσμένου αέρα όπως ρακόρ και βαλβίδες ασφαλείας, ρυθμιστές υψηλής ροής, προστατευτικές ασπίδες από αιωρούμενα σωματίδια, μετρητές θορύβου, μανόμετρα OSHA κ.ά. Γυάλινες φιάλες και σκεύη • Στέγνωμα φιαλών μετά το πλύσιμο • Απομάκρυνση σωματιδίων γυαλιού • Ξήρανση μετά τον καθαρισμό • Ψύξη των καλουπιών στα μηχανήματα μορφοποίησης για επιτραπέζια σκεύη • Ψύξη της βάσης των φιαλών στα μηχανήματα μορφοποίησης • Εκτόξευση φιαλών προς το μηχάνημα μορφοποίησης για γυάλινες φιάλες • Απομάκρυνση τοξικού καπνού που παράγεται από τα μηχανήματα μορφοποίησης των γυάλινων φιαλών • Απομάκρυνση κατάλοιπων πριν τη διαδικασία συσκευασίας • Καθαρισμός παραγωγικής γραμμής μετά τη λήξη της παραγωγής • Γενικός καθαρισμός Πλαστικά και ελαστικά προϊόντα • Ξήρανση μετά τη διαδικασία ψύξης • Καθαρισμός υλικών άνθρακα και τυφλών οπών από σκόνη • Καθαρισμός μετά την αλλαγή χρωστικών στις πρώτες ύλες πριν το στάδιο της μορφοποίησης/εκβολής • Καθαρισμός καλουπιών τσιμουχών χωρίς εκδορές • Καθαρισμός σκόνης μετά τη λείανση στο στάδιο αποπεράτωσης • Ξήρανση ύδατος ψύξης • Ψύξη και αφαίρεση πλαστικών υπολειμμάτων από τα προϊόντα κατά τη διαδικασία της χύτευσης • Εξαγωγή προϊόντων από τα καλούπια χύτευσης • Μεταφορά τελικών προϊόντων μετά τη χύτευση • Ψύξη προϊόντων πριν τον ποιοτικό έλεγχο στο μηχάνημα έγχυσης • Ξήρανση ελαστικών μετά τον βουλκανισμό • Ξήρανση προϊόντων στον διαστατικό και ποιοτικό έλεγχο Βιομηχανίες τροφίμων • Ταξινόμηση τεμαχίων με λανθασμένο βάρος • Στέγνωμα μεταλλικών δοχείων πάνω στη μεταφορική ταινία • Καθαρισμός σιλό και του χώρου αποθήκευσης των συσκευασιών • Καθαρισμός ζυγαριάς για σωστή μέτρηση των μερίδων πριν τη συμπίεση • Ξήρανση και καθαρισμός φρούτων και λαχανικών • Εξωτερικό στέγνωμα μεταλλικών κονσερβών • Καθαρισμός από θρύμματα και ψίχουλα • Γενική καθαριότητα Xαλυβουργίες • Φύσημα ρολών χάλυβα για την απομάκρυνση του γαλακτώματος μετά την ψυχρή έλαση • Καθαρισμός ρολών χάλυβα όταν εξέρχονται από τα ράουλα των ελασματουργείων ψυχρής έλασης • Καθαρισμός ρολών χάλυβα ψυχρής έλασης μετά τον χημικό καθαρισμό (pickling line) • Αποξήρανση ύδατος ψύξης για τη βελτίωση της επεξεργασίας εικόνας στη θερμή έλαση Επιπλέον, τα εργαλεία Silvent μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πληθώρα εφαρμογών πεπιεσμένου αέρα για εργοστάσια σκυροδέματος, πετρελαίου, φαρμάκων, επίπλων, ηλεκτρονικών, μεταλλικών προϊόντων, προϊόντων ξύλου, χαρτιού, υφάσματος κ.λπ.