ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Στη βιομηχανία η χρησιμότητα του πεπιεσμένου αέρα συγκαταλέγεται στις τέσσερεις βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας μαζί με την παροχή ύδατος, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, η αξία του πεπιεσμένου αέρα σε όρους ενεργειακής μονάδας, είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις υπηρεσίες.

Τα εργαλεία φυσήματος με πεπιεσμένο αέρα της Silvent περιλαμβάνουν: ακροφύσια, πιστόλια ασφαλείας, μαχαίρια αέρος, πνευματικούς σιγαστήρες και βοηθητικά εξαρτήματα. H τεχνολογία της Silvent υλοποιεί έναν πιο βιώσιμο και αειφόρο τρόπο χρήσης του πεπιεσμένου
αέρα σε σύγκριση με τους κοινούς ανοικτούς σωλήνες αέρος, εξασφαλίζοντας:

► 50% Μείωση των επιπέδων θορύβου

► 35% Λιγότερη κατανάλωση ενέργεια

► Μειωμένο κίνδυνο τραυματισμού