ΕΤΑΙΡΕΙΑ

PITELIS COMPANY

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Αποκτήστε τις καλύτερες λύσεις για την επιχείρηση σας σήμερα

Η P Πιτέλης, είναι μια εταιρεία που ασχολείται με τεχνικές και μηχανολογικές εφαρμογές όπως επίσης με τη διάθεση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών που αφορούν κυρίως τη βιομηχανία.

Στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια έχουμε την αποκλειστική αντιπροσώπευση καθιερωμένων οίκων του εξωτερικού απο Σουηδία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Η.Π.Α.Τα προϊόντα που διαθέτουμε είναι πιστοποιημένα με βάση τα διεθνή πρότυπα, γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία στην παγκόσμια και ελληνική αγορά. Η κορυφαία τεχνολογία που παρέχουν σε εφαρμογές λέιζερ, υπερήχων, συστημάτων λίπανσης, βιομηχανικών αντλιών, αυτοματισμών, μετρήσεων και μη καταστρεπτικών ελέγχων τα καθιστά άκρως απαραίτητα για την ελληνική αγορά του σήμερα, της εποχής και του ISO.

Προσπάθεια μας, με κάθε μέσο, η παρακολούθηση και κάλυψη σε προϊόντα και υπηρεσίες των ολοένα αυξανόμενων αναγκών της ελληνικής βιομηχανίας.

Στόχος μας, η συνεχής αναβάθμιση της εταιρείας μας με σκοπό τη μεγιστοποίηση της κοινής ωφέλειας που επιτυγχάνεται με την όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση και εξειδίκευση των στελεχών και συνεργατών μας.

Η δραστηριότητα μας επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Η συνεργασία με πελάτες όπως: SIDENOR AE, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΒΡ, SHELL ΕΛΛΑΣ ΑΕ, SOVEL AE, ΕΛΒΟ, ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΔΕΗ, LEVENTERIS S.A., Τεχνολογικά Ινστιτούτα και πολλούς άλλους αναδεικνύουν το μέγεθος, τη δυναμική μας και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.